Prieskum trhu „Technický dozor pre projekt Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A v Seredi“

[2017-03-24]

Výzva na predloženie cenovej ponuky : V rámci akcie sa plánuje rozšírenie parkovacích plôch.
Termín realizácie od 01.07.2017 do 31.08.2017

 

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018