Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2024 zo dňa 18.04.2024, o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníka Mestskej polície Sereď

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2024 zo dňa 18.04.2024, o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníka Mestskej polície Sereď
[2024-05-28]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2024 zo dňa 18.04.2024, o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníka Mestskej polície Sereď PDF [107 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď