Stavebné povolenie - REBOD - Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - napojenie priemyselného parku

Stavebné povolenie - REBOD - Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - napojenie priemyselného parku
[2024-05-27]

Prílohy

  • Stavebné povolenie - REBOD - Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - napojenie priemyselného parku PDF [509 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď