Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavebník REBOD SK, a.s. - Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Hala DC81, Hala DC82 - sektor A, Hala DC22- sektor B.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavebník REBOD SK, a.s. - Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Hala DC81, Hala DC82 - sektor A, Hala DC22- sektor B.
[2024-05-27]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavebník REBOD SK, a.s. - Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, Hala DC81, Hala DC82 - sektor A, Hala DC22- sektor B. PDF [495 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď