Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Buday, Samuel Ščepka, Miloš Forgáč, Marek Loníček

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Buday, Samuel Ščepka, Miloš Forgáč, Marek Loníček
[2024-05-24]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Buday, Samuel Ščepka, Miloš Forgáč, Marek Loníček PDF [109 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď