Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - "Kaštieľ v Seredi, SO-10 Káblová prípojka VN, SO-11 Káblové rozvody NN, SO -12 Káblové prípojky NN, PS-01 Trafostanica 2x630 kVA, 22/0, 420kV na uliciach Podzámska, Topoľová, Športová, Pod hrádou"

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie -
[2024-05-23]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - "Kaštieľ v Seredi, SO-10 Káblová prípojka VN, SO-11 Káblové rozvody NN, SO -12 Káblové prípojky NN, PS-01 Trafostanica 2x630 kVA, 22/0, 420kV na uliciach Podzámska, Topoľová, Športová, Pod hrádou" PDF [602 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď