Územné rozhodnutie - navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. - rozhodnutie o umiestnení stavby "INS B2B FTTx SD Sereď Priemyselná"

Územné rozhodnutie - navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. - rozhodnutie o umiestnení stavby
[2024-05-22]

Prílohy

  • Územné rozhodnutie - navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. - rozhodnutie o umiestnení stavby "INS B2B FTTx SD Sereď Priemyselná" PDF [2.22 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď