Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucian Stojka r. 1997, Júlia Stojkovičová r. 1978, Miroslav Voroš r. 1987, Eva Pacová r. 1968, Ján Michalka

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucian Stojka r. 1997, Júlia Stojkovičová r. 1978, Miroslav Voroš r. 1987, Eva Pacová r. 1968, Ján Michalka
[2024-05-09]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucian Stojka r. 1997, Júlia Stojkovičová r. 1978, Miroslav Voroš r. 1987, Eva Pacová r. 1968, Ján Michalka PDF [115 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď