CUET - Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Mária Ševčíková, Tiffany Stojková, Marián Hřebíček, Vlasta Lakatošová, Attila Rózsa, Angelika Stojková, Jakub Bublavý, Štefan Rigo

CUET - Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Mária Ševčíková, Tiffany Stojková, Marián Hřebíček, Vlasta Lakatošová, Attila Rózsa, Angelika Stojková, Jakub Bublavý, Štefan Rigo
[2024-05-03]

Prílohy

  • CUET - Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Mária Ševčíková, Tiffany Stojková, Marián Hřebíček, Vlasta Lakatošová, Attila Rózsa, Angelika Stojková, Jakub Bublavý, Štefan Rigo PDF [116 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď