Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucia Bartošová, Peter Kučera, Dávid Škoda, Alexander Tankóo r. 1986, František Rózsa, Ján Lakatoš, Eva Uherčíková, Roman Kretík r. 1984, Angelika Stojková, Jana Barteková r. 1968

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucia Bartošová, Peter Kučera, Dávid Škoda, Alexander Tankóo r. 1986, František Rózsa, Ján Lakatoš, Eva Uherčíková, Roman Kretík r. 1984, Angelika Stojková, Jana Barteková r. 1968
[2024-04-29]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lucia Bartošová, Peter Kučera, Dávid Škoda, Alexander Tankóo r. 1986, František Rózsa, Ján Lakatoš, Eva Uherčíková, Roman Kretík r. 1984, Angelika Stojková, Jana Barteková r. 1968 PDF [123 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď