Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN č.x/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN č.x/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď
[2023-11-28]

Prílohy

  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN č.x/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď PDF [187 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe