Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. 16188/ÚPaSP 863/2021, 120/2022, 231/2023-rozh. zo dňa 29.09.2023

Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. 16188/ÚPaSP  863/2021, 120/2022, 231/2023-rozh. zo dňa 29.09.2023
[2023-11-23]

Prílohy

  • Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. 16188/ÚPaSP 863/2021, 120/2022, 231/2023-rozh. zo dňa 29.09.2023 PDF [239 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe