Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
[2023-11-22]

Prílohy

  • Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií PDF [419 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe