VZN č. 13/2023 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Sereď

VZN č. 13/2023 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Sereď
[2023-11-22]

Prílohy

  • VZN č. 13/2023 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Sereď PDF [117 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe