CUET - Oznámenie o uložení LZ na pošte - Attila Rózsa ml. , Attila Rózsa, Martin Stojka, Ľuboš Klinko, Anatolii Bezotosnyi, Mário Kondel, Marián Okoličányi, Slobodan Jevkić, Ľuboš Klinko r. 1980

CUET - Oznámenie o uložení LZ na pošte - Attila Rózsa ml. , Attila Rózsa, Martin Stojka, Ľuboš Klinko, Anatolii Bezotosnyi, Mário Kondel, Marián Okoličányi, Slobodan Jevkić, Ľuboš Klinko r. 1980
[2023-11-15]

Prílohy

  • CUET - Oznámenie o uložení LZ na pošte - Attila Rózsa ml. , Attila Rózsa, Martin Stojka, Ľuboš Klinko, Anatolii Bezotosnyi, Mário Kondel, Marián Okoličányi, Slobodan Jevkić, Ľuboš Klinko r. 1980 PDF [100 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe