CUET - Výzva - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na výber koncesionára na poskytovanie služby vo verejnom záujme na území mesta Sereď

CUET - Výzva - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na výber koncesionára na poskytovanie služby vo verejnom záujme na území mesta Sereď
[2023-11-15]

Prílohy

  • CUET - Výzva - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na výber koncesionára na poskytovanie služby vo verejnom záujme na území mesta Sereď PDF [1.31 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe