CUET - Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ v Seredi

CUET - Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ v Seredi
[2023-11-15]

Prílohy

  • CUET - Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MsZ v Seredi PDF [111 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe