Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "Poskytovanie služby vo verejnom záujme v osobnej doprave"

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
[2023-11-15]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe