CUET - Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Chládečná", k. ú Dolná Streda, p.č. 28/1 a 428/2 reg. E

CUET - Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Chládečná
[2023-11-08]

Prílohy

  • CUET - Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Chládečná", k. ú Dolná Streda, p.č. 28/1 a 428/2 reg. E PDF [305 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe