Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Zsolt Jakubík, Mário Matyáš, Pavel Ševčík, Jozef Ševčík r. 1965, Michal Ševčík r. 1982, Roman Vaňovček

Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Zsolt Jakubík, Mário Matyáš, Pavel Ševčík, Jozef Ševčík r. 1965, Michal Ševčík r. 1982, Roman Vaňovček
[2023-11-06]

Prílohy

  • Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Zsolt Jakubík, Mário Matyáš, Pavel Ševčík, Jozef Ševčík r. 1965, Michal Ševčík r. 1982, Roman Vaňovček PDF [104 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe