Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte – Norbert Uherčík, Sandra Hudecová, Rastislav Vančo, Boris Chrapa, Volodymyr Mazur, Jovan Gunjic, Attila Rózsa, Michal Pavelka, Vanesa Pacová

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte – Norbert Uherčík, Sandra Hudecová, Rastislav Vančo, Boris Chrapa, Volodymyr Mazur, Jovan Gunjic, Attila Rózsa, Michal Pavelka, Vanesa Pacová
[2023-11-03]

Prílohy

  • Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte – Norbert Uherčík, Sandra Hudecová, Rastislav Vančo, Boris Chrapa, Volodymyr Mazur, Jovan Gunjic, Attila Rózsa, Michal Pavelka, Vanesa Pacová PDF [117 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe