Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - JUDr. Dagmar Hornáková, Jessica Hornáková

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - JUDr. Dagmar Hornáková, Jessica Hornáková
[2023-11-03]

Prílohy

  • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - JUDr. Dagmar Hornáková, Jessica Hornáková PDF [207 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď