CUET - Oznámenie o uložení občianskeho preukazu na OR PZ v Galante - verejná vyhláška - Adriana Weissová

CUET - Oznámenie o uložení občianskeho preukazu na OR PZ v Galante - verejná vyhláška - Adriana Weissová
[2023-10-31]

Prílohy

  • CUET - Oznámenie o uložení občianskeho preukazu na OR PZ v Galante - verejná vyhláška - Adriana Weissová PDF [60 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe