CUET- Oznámenie o uložení LZ na pošte - Angelika Lakatošová, Nguyen Van Tien, Mário Stojka, Ivona Balážová, Ján Šulan, Mário Kondel, Mário Matyáš, Paula Šmelcer, Vladimír Gajdoš, Diana Pilová, David Bojňanský

CUET- Oznámenie o uložení LZ na pošte - Angelika Lakatošová, Nguyen Van Tien, Mário Stojka, Ivona Balážová, Ján Šulan, Mário Kondel, Mário Matyáš, Paula Šmelcer, Vladimír Gajdoš, Diana Pilová, David Bojňanský
[2023-10-31]

Prílohy

  • CUET- Oznámenie o uložení LZ na pošte - Angelika Lakatošová, Nguyen Van Tien, Mário Stojka, Ivona Balážová, Ján Šulan, Mário Kondel, Mário Matyáš, Paula Šmelcer, Vladimír Gajdoš, Diana Pilová, David Bojňanský PDF [117 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe