CUET- Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď

CUET- Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní  návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď
[2023-10-31]

Prílohy

  • CUET- Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď PDF [537 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe