CUET - Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2023

CUET - Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2023
[2023-10-31]

Prílohy

  • CUET - Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 PDF [1.72 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe