CUET - Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

CUET - Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní  návrhu VZN mesta Sereď , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
[2023-10-31]

Prílohy

  • CUET - Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [431 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe