Upovedomenie o oprave oznámenia 8821/UPaSP 252/203.Rodinný dom, k.ú. Dolný Čepeň. Stavebníci Pavol Kovács, D.Štúra 760/7, Sereď a manž. Veronika r. Švehlová, Pažitná 1014/15, Sereď

Upovedomenie o oprave oznámenia 8821/UPaSP 252/203.Rodinný dom, k.ú. Dolný Čepeň. Stavebníci Pavol Kovács, D.Štúra 760/7, Sereď a manž. Veronika r. Švehlová, Pažitná 1014/15, Sereď
[2023-04-24]

Prílohy

  • Upovedomenie o oprave oznámenia 8821/UPaSP 252/203.Rodinný dom, k.ú. Dolný Čepeň. Stavebníci Pavol Kovács, D.Štúra 760/7, Sereď a manž. Veronika r. Švehlová, Pažitná 1014/15, Sereď PDF [211 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe