Oboznámenie sa s podkladmi pre územné rozhodnutie - Stavebné úpravy a nadstavba garáže, Zmena účelu objektu na bytový dom

Oboznámenie sa s podkladmi pre územné rozhodnutie - Stavebné úpravy a nadstavba garáže, Zmena účelu objektu na bytový dom
[2023-04-24]

Prílohy

  • Oboznámenie sa s podkladmi pre územné rozhodnutie - Stavebné úpravy a nadstavba garáže, Zmena účelu objektu na bytový dom PDF [215 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe