Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s.

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s.
[2023-04-20]

Prílohy

  • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - Slovak Telekom, a.s. PDF [216 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe