VZN č. 3/2023 zo dňa 13.04.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o miestnej dani

VZN č. 3/2023 zo dňa 13.04.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o miestnej dani
[2023-04-17]

Prílohy

  • VZN č. 3/2023 zo dňa 13.04.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o miestnej dani PDF [389 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond