Rozhodnutie - Prepojenie kotolní K1 a K, výmena rozvodov a ost s využitím NFP

Rozhodnutie - Prepojenie kotolní K1 a K, výmena rozvodov a ost s využitím NFP
[2023-03-01]

Prílohy

  • Rozhodnutie - Prepojenie kotolní K1 a K, výmena rozvodov a ost s využitím NFP PDF [383 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe