Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Ing. Daniela Ivančíková - Novostavba rodinného domu A

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Ing. Daniela Ivančíková - Novostavba rodinného domu A
[2023-02-23]

Prílohy

  • Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Ing. Daniela Ivančíková - Novostavba rodinného domu A PDF [342 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe