Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - STROJSERVIS SK spol. s r.o.

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - STROJSERVIS SK spol. s r.o.
[2023-02-17]

Prílohy

  • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania - STROJSERVIS SK spol. s r.o. PDF [213 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe