VZN č. 2/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď

VZN č. 2/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď
[2023-02-13]

Prílohy

  • VZN č. 2/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [310 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond