VZN č. 1/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších predpisov

VZN č. 1/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších predpisov
[2023-02-13]

Prílohy

  • VZN č. 1/2023 zo dňa 09.02.2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších predpisov PDF [268 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe