Stavebné povolenie-verejná vyhláška-Stavebník SPP-distribúcia,a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava. "SD/20501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď -Stredný Čepeň, 8.mája, ÚO00131" líniová stavba

[2022-04-07]

Prílohy

  • Stavebné povolenie-verejná vyhláška-Stavebník SPP-distribúcia,a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava. "SD/20501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď -Stredný Čepeň, 8.mája, ÚO00131" líniová stavba PDF [582 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond