Návrh Záverečného účtu mesta Sereď za rok 2021

[2022-04-06]

Prílohy

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond