Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - gymnázium

[2022-04-06]

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď - gymnázium PDF [249 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond