2. zmena rozpočtu Mesta Sereď na rok 2022 - návrh rozpočtových opatrení k 2. zmene rozpočtu na rok 2022 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

[2022-04-06]

Prílohy

  • 2. zmena rozpočtu Mesta Sereď na rok 2022 - návrh rozpočtových opatrení k 2. zmene rozpočtu na rok 2022 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov PDF [1.44 MB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond