Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 9/2022“

[2022-04-05]

Prílohy

  • Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 9/2022“ PDF [237 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond