Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ IV. etapa – Miestne cesty a inžinierske siete“, navrhovateľ Haus Land s.r.o., Sereď

[2022-03-21]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ IV. etapa – Miestne cesty a inžinierske siete“, navrhovateľ Haus Land s.r.o., Sereď PDF [249 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond