Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemku na Družstevnej ulici

[2021-12-20]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond