VZN mesta Sereď č.11/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení

[2021-12-10]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.11/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení PDF [326 KB]
  • Príloha č. 7 PDF [11.81 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond