VZN mesta Sereď č.10/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení

VZN mesta Sereď č.10/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení
[2021-12-10]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.10/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.10/2021 zo dňa 09.12.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nar PDF [265 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond