Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Marián Dano, Zsolt Jakubík-Zoli Bar, Jana Barteková

[2021-12-08]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond