SPP – distribúcia a.s., /IČO: 35 910 739/, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, ÚO00131“

[2021-12-03]

Prílohy

  • SPP – distribúcia a.s., /IČO: 35 910 739/, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, ÚO00131“ PDF [219 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond