Daňový úrad Bratislava, Pobočka Senec, Mierové námestie 17, 90301 Senec-Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Beáta Brziaková

[2021-12-02]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond