Informácia pre verejnosť "Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď "

[2021-12-01]

Prílohy

  • Informácia pre verejnosť "Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď" PDF [210 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond