Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Michala Škreková, Mykhailo Maskal, Valeriia Delehan, Silvia Gréčová, Peter Lakatoš, Róbert Lakatoš, Jozef Stojka, Sandra Stojková, Štefan Stojka, Igor Stopka, Peter Sudimák

[2021-11-26]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond